Veiligheid

Afdrukken
PDF

                                                                                        "Veiligheid heeft altijd voorrang"                            

                         Een conventioneel magazijn zonder stellingen is eigenlijk ondenkbaar. Het resultaat is een staketsel van
                         ijzer dat over een grote oppervlakte onderling met elkaar is verbonden. Een beschadiging van één cruciaal
                         element kan al tot een verwoestend domino-effect leiden, waardoor een heel stellingveld kan instorten 
                         met alle gevolgen van dien. Een ingestorte stellingconstructie is de nachtmerrie van iedere magazijn-
                         beheerder, zeker als dit gepaard gaat met letselschade. Dat leidt tot een onvermijdelijk bezoek van de
                         arbeidsinspectie, met mogelijke boetes en negatieve publiciteit als gevolg.
                         Onderhoud en inspectie zijn dus heel belangrijk. Al dit niet of onvoldoende gebeurt en iemand loopt
                         letselschade op, dan is het bedrijf aansprakelijk.

                         Er zijn geen van overheidswege gedicteerde regels. De Arbowet iest dat iedereen zijn verantwoordelijkheid
                         neemt en dus zijn uiterste best doet om problemen te voorkomen. Periodieke veiligheidsinspecties van
                         bestaande magazijnconstructies zijn daarbij een perfect hulpmiddel, preventief en dus effectief.

                         Aansprakelijkheid
                    
                         Ongevallen met arbeidsmiddelen kunnen verschillende juridische gevolgen hebben. Overtreed u als
                         werkgever de Arbowet dan kan dat leiden tot een boete van de Arbeidsinspectie. Bij ernstige ongevallen
                         kan het werk worden stilgelegd en kunnen de werkgever en werknemer worden vervolgd door het
                         Openbaar Ministerie.

                         Een slachtoffer kan daarnaast ook een claim indienen op basis van het niet nakomen van de zorgplicht
                         door de werkgever. Deze claim wordt dan ingediend op basis van het Burgelijk Wetboek. Het slachtoffer
                         kan zowel materiële als immateriële schade claimen. Deze claims hebben de laatste jaren een enorme
                         vlucht genomen.

                         Schematisch kunnen deze twee vormen van aansprakelijkheid als volgt worden weergegeven:
                                    

                                                                                              aansprakelijkheid

 

 

                                                                                        nen 2                                             certificaat-mailblad