Betalingsvoorwaarden

Afdrukken
PDF

 

                                    Betalingsvoorwaarden van MagazijnPlaza B.V.                                                                        

                                   Bestaande klanten:
                                   Bestaande klanten van MagazijnPlaza kunnen "op rekening" bestellen. Dit is
                                   uitsluitend mogelijk wanneer u bij de bestelling uw debiteurennummer bij ons
                                   opgeeft.
             

                                   Nieuwe klanten:
                                   Nieuwe klanten leveren wij uitsluitend met betaling op factuur vooraf. Wij
                                   mailen u een factuur, waarna u de betaling kunt verwerken. Na ontvangst
                                   op onze rekening worden de goederen verstuurd.

                                   Betalingstermijn:
                                   De betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na aflevering van de
                                   goederen, netto contant op onze rekening. Bij overschrijding van deze 14
                                   dagen brengen wij u 1% van het netto factuurbedrag per 7 dagen in rekening.

                                   MagazijnPlaza accepteerd geen korting op de factuur, wanneer de klant
                                   sneller dan 14 dagen betaald.

                                   Kredietwaardigheid:
                                   Indien de kredietwaardigheid van de koper naar onze mening onvoldoende
                                   is, behouden wij ons het recht voor uitsluitend te leveren bij betaling vooraf.

                                   Eigendomsvoorbehoud:
                                   In geval van gedeeltelijke betaling en/of wanbetaling blijven goederen ons
                                   onvervreembaar eigendom totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

                                   Alle kosten van gerechtelijke incasso zijn voor rekening van de koper.